Poprawna pisownia

byłoby

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „być” o znaczeniu: istnieć, żyć, przebywać, znajdować się w jakimś miejscu, trwać przez pewien czas, mieć miejsce, zdarzać się, odbywać się, brać w czymś udział, uczestniczyć, znajdować się w jakimś stanie, doznawać czegoś. Samo „byłoby” zaliczane jest do osobowych form czasowników, z czego wynika jego łączna pisownia z cząstką -by.

Przykłady poprawnej pisowni

Może wykonamy badania USG, byłoby fajnie móc poznać już płeć dziecka.
Poruszanie się w tym miejscu z prędkością wyższą niż 50 km/h byłoby złamaniem przepisów.
Czy byłoby dla Ciebie problemem gdybyśmy odwołali nasze dzisiejsze wyjście na piwo?


Niepoprawna pisownia

było by

Niepoprawna pisownia