Poprawna pisownia

spróbuje

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten należy do rodziny czasownika próbować. Ten z kolei pierwszy raz pojawił się w stworzonym w 1916 roku Słowniku Ilustrowanym Języka Polskiego Michała Arcta – zapisany właśnie przez ó. Zatem, w myśl zasady, która mówi, że wyrazy o pochodzeniu historycznym należy zapisywać zgodnie z tradycją, pierwsze w tym wyrazie będzie zawsze ó. Natomiast jeśli chodzi o jego końcówkę, to należy ona do grupy zakończeń czasowników: -uje, -uję, -ujesz, -ujemy, -ują, które zawsze należy zapisywać przez u, o czym przypomina nam rymowanka: -Uje się nie kreskuje, bo się dostaje dwóję!.
Spróbuje to odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej forma bezokolicznika spróbować. Jego znaczenie to: zjeść lub wypić niewielką ilość czegoś, aby sprawdzić tego smak, sprawdzić wartość, jakość lub stan czegoś. Spróbować to także inaczej postarać się coś zrobić oraz (w mowie nieformalnej) ośmielić się, poważyć się na coś.

Przykłady poprawnej pisowni

Powiedział, że nie jest pewien, co mogło się stać z moim komputerem, ale spróbuje mi pomóc.
Spróbuję dotrzeć na czas, ale mogę się chwilę spóźnić.
Powiedziałam jej, że jeśli tylko spróbuje mojej pizzy, już nigdy nie pójdzie do pizzerii.


Niepoprawna pisownia

sprubuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpróbuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z próbuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spróbóje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sprubóje

Niepoprawna pisownia