Poprawna pisownia

bożonarodzeniowy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo bożonarodzeniowy jest przymiotnikiem. Oznacza wydarzenie, które odbywa się w czasie Bożego Narodzenia lub przedmiot, który jest wykorzystywany w czasie świąt.
Bożonarodzeniowy to przymiotnik, który należy zawsze zapisywać bez myślnika i bez spacji pomiędzy dwoma członami. Łączny zapis tego przymiotnika wynika z faktu, że dwa jego człony mają znaczenie nierównorzędne. Zgodnie z zasadą języka polskiego, wyrazy złożone o członach nierównorzędnych zawsze piszemy łącznie. W przypadku słowa bożonarodzeniowy, człon drugi oznacza rodzaj wydarzenia lub przedmiotu, a pierwszy uściśla znaczenie, podając, o czyich narodzinach jest mowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Okres bożonarodzeniowy jest zawsze w naszym sklepie z zabawkami bardzo trudny i pracochłonny.
Czy znasz tradycje bożonarodzeniowe z innych krajów, czy tylko te z Polski?
Kiedy tylko rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy, Kasia od go odwiedziła, by kupić prezenty.


Niepoprawna pisownia

bożo narodzeniowy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bożo-narodzeniowy

Niepoprawna pisownia