Niepoprawna pisownia

niepamiętasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pamiętasz

Poprawna pisownia