Poprawna pisownia

prestiż

Poprawna pisownia, znaczenie: prestiż oznacza szacunek, poważanie, autorytet. W socjologii prestiż oznacza status społeczny i jest subiektywnym kryterium stratyfikacji. Prestiż determinowany jest przez nasz wizerunek oraz pozycję i rolę jaką zajmujemy w bliższym i dalszym otoczeniu społecznym. Jest to wartość nadawana nie tylko ludziom, ale także miejscom i przedmiotom.
Prestiż pochodzi od francuskiego słowa prestige, jest rzeczownikiem rodzaju męsko rzeczowego. Występuje tylko w liczbie pojedynczej. Synonimy: znaczenie, poważanie, doniosłość. Pisownia przez ż nie jest poparta żadną regułą ortograficzną. W związku z tym, że jest to wyraz zapożyczony (prestige), g czytane jest jak ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Tytuł Miss Polonii to prawdziwy zaszczyt i prestiż dla każdej młodej dziewczyny startującej w konkursie.
Mój wujek, który jest wykładowcą cieszy się dużym poważaniem i prestiżem wśród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Sekretarz królewski potwierdził wizytę królowej Elżbiety II w Polsce 30 maja br., to prawdziwy prestiż dla naszego kraju.


Niepoprawna pisownia

prestirz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

preztiż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prestisz

Niepoprawna pisownia