Poprawna pisownia

chce

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasownik modalny niedokonany chcieć. Oznacza on: odczuwać chęć, ochotę zrobienia czegoś.
Wyraz ten w języku polskim zawsze zapisujemy przez ch, o czym świadczy jego etymologia – należy bowiem pamiętać, że terminy pochodzenia rodzimego piszemy zazwyczaj zgodnie z tradycją historyczną. Już w XIV wieku posługiwano się określeniem chociai (choceszli). Również i w innych językach słowiańskich występował zwrot o podobnym znaczeniu zapisywany przez ch, na przykład: chciech w języku czeskim oraz chotiet – w rosyjskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Pytałam Tomka, jaki smak lodów chce, ale nie może się zdecydować.
Powiedział, że nie chce iść dziś na żadną imprezę – woli zostać w domu i obejrzeć film.
Pytałam czy chce nas dziś odwiedzić – powiedział, że postara się wpaść pod wieczór.


Niepoprawna pisownia

hce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kce

Niepoprawna pisownia