Poprawna pisownia

nie lepszy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieleprzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nielepszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie leprzy

Niepoprawna pisownia