Poprawna pisownia

prawodawstwo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prawodastwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawdastwo

Niepoprawna pisownia