Poprawna pisownia

we wtorek

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie we wtorek należy zapisywać, wykorzystując w tym celu przyimek we. Wyjaśnić można to za pomocą zasady, która mówi, że jeśli dany wyraz zaczyna się od grupy spółgłoskowej, której przykładem może być trudne do wymówienia wt-, należy używać ułatwiającego wymówienie we zamiast w.
We wtorek oznacza, kiedy wydarzy się lub wydarzyła dana sytuacja: w drugi dzień tygodnia, jakim jest wtorek.

Przykłady poprawnej pisowni

We wtorek zamierzam pójść do pracy z samego rana, bo zaraz po niej jestem umówiony do lekarza.
Pamiętasz ostatni koncert Jurka? Odbywał się chyba we wtorek, przez co nie mogłem pójść do jego klubu.
Jeśli nie masz nic przeciwko, przyjadę do Ciebie we wtorek albo w środę wieczorem.


Niepoprawna pisownia

w wtorek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wewtorek

Niepoprawna pisownia