Poprawna pisownia

dla mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie dla mnie odnosi się do tych sytuacji, które mają konkretne, często emocjonalne znaczenie dla podmiotu mówiącego. Dotyczy również przedmiotów, które są dla niego przeznaczone.
Określenie to należy zapisywać oddzielnie. Wynika to z faktu, że jest ono wyrażeniem przyimkowym (dla jest przyimkiem), a tego typu wyrażenia zawsze zapisujemy w polszczyźnie rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Mama kupiła wczoraj dla mnie nową książkę, którą zamierzam przeczytać w najbliższą sobotę.
Jak dla mnie, wszyscy za dużo tutaj gadają, a za mało robią, więc przeniosę się do innej grupy.
To nie jest miejsce dla mnie, czuję się za bardzo nieswojo z twoimi starymi znajomymi.


Niepoprawna pisownia

dlamnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dlamie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla mie

Niepoprawna pisownia