Poprawna pisownia

zostałby

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zostać w języku polskim oznacza nie opuścić jakiegoś miejsca, stać się pozostałością po czymś, stać się czymś lub kimś, znaleźć się w jakiejś sytuacji. Wyraz zostałby to tryb przypuszczający od czasownika zostać. Ma postać osobową – on zostałby.
W tym wypadku reguła ortograficzna podaje, iż cząstkę -by z czasownikami w formie osobowej pisze się w języku polskim łącznie. Pisownia słowa zostałby jest więc poprawna.

Przykłady poprawnej pisowni

Karol zostałby z tobą o wiele dłużej, gdyby nie twoje paskudne zachowanie.
Krzysztof zostałby na pewno naszym dyrektorem, gdyby nie ten wypadek, który zmienił jego życie.
Zostałby bankrutem, gdyby szczęśliwie nie otrzymał wysokiego spadku po dziadku.


Niepoprawna pisownia

został by

Niepoprawna pisownia