Niepoprawna pisownia

prakmatyczne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pragmatyczne

Poprawna pisownia, znaczenie: odnoszące się do nurtu pragmatycznego – oparte na faktach, autentyczne.


Niepoprawna pisownia

pregmatyczne

Niepoprawna pisownia