Poprawna pisownia

kwintesencja

Poprawna pisownia, znaczenie: kwintesencją nazywamy cechę lub właściwość, która jest najbardziej charakterystyczna i najistotniejsza dla danej rzeczy. Inaczej: istota rzeczy, sens, najważniejszy element dla jakiejś sprawy.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez kw, co motywuje jego etymologia. Do polszczyzny przywędrował on z języka łacińskiego, w którym obecny był termin quinta essentia. Przyjęło się, że wyrazy łacińskie, zawierające w sobie głoski qu w języku polskim zapisujemy zawsze przez kw. Ciekawostką jest znaczenie powyższego wyrażenia, brzmiące: piąty żywioł. Nawiązuje to do filozofii Arystotelesa, który nazywał tak najdoskonalszy, piąty z żywiołów, tworzący ciała niebieskie. O jego doskonałości świadczyło to, że nie wywodził się z Ziemi.

Przykłady poprawnej pisowni

Kwintesencją jutrzejszej wyprawy na zakupy jest znalezienie idealnej sukienki na wesele.
Długie, powiewne sukienki to kwintesencja kobiecej mody.
Nieraz mówiono o nim, że był kwintesencją całej swojej epoki.


Niepoprawna pisownia

kfintesencja

Niepoprawna pisownia