Poprawna pisownia

zew

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy myśl, uczucie, ale też – głos, apel, wołanie, głęboką wewnętrzną potrzebę do działania. Najczęściej wykorzystywaną kolokacją zawierającą ten wyraz jest zew krwi – wyrażenie mówiące o wrodzonej zdolności do czegoś, genetycznym wręcz instynkcie czy popędzie.
W języku polskim jedyną poprawną formą zapisu powyższego zwrotu jest pisownia przez z. Ze względu na to, że nie da się uzasadnić jej żadną regułą, należy ją po prostu zapamiętać. Błędy w zapisie wyrazu zew najczęściej wywodzą się z niedostatecznie starannej wymowy – głoski dźwięczne, kończące wyraz (w tym przypadku z) często tę dźwięczność tracą podczas artykulacji.

Przykłady poprawnej pisowni

Zew krwi i potrzeba zaspokojenia głodu niejednokrotnie powoduje agresję nawet u najłagodniejszych zwierząt.
Na zew gwizdka, zawodnicy zerwali się do biegu.
Poczucie krzywdy oraz zew pomocy ojczyźnie sprawiły, że tysiące osób zgłosiło się do wojska jako ochotnicy.


Niepoprawna pisownia

zef

Niepoprawna pisownia