Dwa przytoczone określenia mogą być poprawne, co jest uzależnione od kontekstu wypowiedzi.

Poprawna pisownia

niepewność

Poprawna pisownia, znaczenie: zazwyczaj wykorzystywane jest określenie niepewność, zapisywane razem. Jest ono zgodne z regułą języka polskiego, która mówi, że zaprzeczenie nie zapisujemy łącznie z rzeczownikami, jeśli nie ma uwydatniać różnic. W tym kontekście oznacza sytuację, w której nie ma pewności albo przekonania względem jakiejś sytuacji.

Przykłady poprawnej pisowni

W chwili, w której weszliśmy na wąski, drewniany i rozchwiany most, pojawiła się niepewność.
Niepewność to wyjątkowo nieprzyjemne uczucie, które towarzyszy mi w codziennym życiu.
Gdyby niepewność względem przyszłości znikła, mógłbym w końcu naprawdę odpocząć.


Poprawna pisownia

nie pewność

Poprawna pisownia, znaczenie: język polski wyjątkowo dopuszcza zapis nie pewność, kiedy celem jest uwypuklenie znaczenia i podkreślenie zaprzeczenia. Opis taki wymaga uzupełnienia, jakie uczucie pojawiło się zamiast pewności.

Przykłady poprawnej pisowni

W tamtym nawiedzonym domu odczuwał nie pewność względem swojego losu, ale prawdziwy niepokój.
Towarzyszyła mu nie pewność, lecz ciągła zgryzota i brak wiary we własne siły, przez co często przegrywał.
To była nie pewność, ale zwykły łut szczęścia, dlatego bardzo się cieszę, że wszystko tak dobrze poszło.