Formy chcę i chce pochodzą od czasownika chcieć, który oznacza potrzebę zrobienia czegoś, wyrażenie zgody lub aprobatę na coś. Obydwie te formy słowa są prawidłowe.

Poprawna pisownia

chce

Poprawna pisownia, znaczenie: forma chce jest odmianą czasownika chcieć w trzeciej osobie, w czasie teraźniejszym i w trybie oznajmującym.

Przykłady poprawnej pisowni

Michał na obozie żeglarskim spotkał świetną dziewczynę i chce jej zaimponować, dlatego tak bardzo się stara na zajęciach i chce jak najszybciej zdobyć patent sternika.
Na zajęciach dodatkowych z matematyki Kasia bardzo pilnie się uczy, ponieważ chce studiować inżynierię lądową na Politechnice Wrocławskiej.
Moja córka przyszła ze szkoły i chce jak najszybciej zjeść obiad, ponieważ umówiła się z koleżanką, że pójdą razem do kina.


Poprawna pisownia

chcę

Poprawna pisownia, znaczenie: chcę jest czasownikiem w czasie teraźniejszym, w trybie oznajmującym i odmienionym pierwszej osobie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nasza znajomość jest tylko wirtualna ale chcę ci powiedzieć, że dawno nie spotkałam tak interesującej osoby, z którą chciałabym się zaprzyjaźnić.
Mąż zaprosił na swoje urodziny przyjaciół i najbliższą rodzinę, dlatego chcę zorganizować super przyjęcie z tańcami, poczęstunkiem, tortem i szampanem.
Mój chłopak jest świetnym tancerzem i ponieważ chcę mu dorównać od września zapisałam się na indywidualne lekcje tanga.