Niepoprawna pisownia

rzbik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żbik

Poprawna pisownia, znaczenie: żbik jest drapieżnym zwierzęciem należącym do kotowatych. Charakteryzuje go szarawa sierść z czarnym pręgowaniem. Zamieszkuje tereny leśne, najczęściej skraje lasu.
Słowo żbik należy zapisywać przez ż. Wywodzi się ono od starosłowiańskich określeń, oznaczających dzikiego kota, które mają źródłosłów w praindoeuropejskim steb, stbik. Na drodze przekształceń językowych powstało zdeb, zdbik, a następnie zbik oraz żbik. Ze względów historycznych słowo należy więc zapisywać z użyciem ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Żbik mieszkający w zoo był ulubionym zwierzęciem Martyny, dlatego często tam przychodziła.
Krysia była bardzo wystraszona, kiedy dowiedziała się, że w lesie w pobliżu jej domu grasuje żbik.
Żbik jest pięknym kotem o ciekawym umaszczeniu, który zamieszkuje między innymi Karpaty.