Poprawna pisownia

zadłużeniu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zadłurzeniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za dłużeniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zadużeniu

Niepoprawna pisownia