Poprawna pisownia

religii

Poprawna pisownia, znaczenie: forma rzeczownika religia – dopełniacz liczby pojedynczej, oznaczającego system wierzeń i praktyk, który definiuje relację jednostki z pojmowaną na różne sposoby sferą sacrum, czyli świętością i sferą boską. Także nazwa przedmiotu szkolnego, poświęconego edukacji dotyczącej jednego z wyznań. To także ogólne określenie wiary w istnienie Boga bądź bogów, a także genezy, celu i struktury istnienia świata i człowieka oraz wynikających z tego wartości moralnych.Religii piszemy zawsze przez -ii na końcu, co wynika z budowy słowa – wszystkie wyrazy pochodzenia obcego rodzaju żeńskiego, mające w mianowniku liczby pojedynczej zakończenie -ia, w dopełniaczu tejże liczby przyjmują zawsze końcówkę -ii. Słowo religia pochodzi z łaciny, od słowa religio.

Przykłady poprawnej pisowni

Moim zdaniem to właśnie przez niewłaściwy wpływ religii na młode, podatne umysły mamy tyle zamachów terrorystycznych.
Nie martw się, w Polsce konstytucja daje Ci pełną wolność wyznawania takiej religii, jaką sobie wybierzesz.
Nie było mnie dziś na lekcji religii, bo zaspałem, zresztą to nic straconego, bo mama i tak chce mnie przepisać na etykę.


Niepoprawna pisownia

religi

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jako forma odmiany nazwiska Religa. Nazwisko to nosił Zbigniew Religa – znany polski kardiochirurg i polityk.

Przykłady użycia formy „Religi”

Bogowie to film fabularny o życiu Zbigniewa Religi.
Ten pomnik to upamiętnienie heroicznego przeszczepu serca zespołu Zbigniewa Religi.


Niepoprawna pisownia

religji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

religjii

Niepoprawna pisownia