Niepoprawna pisownia

pozamną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poza mną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pozamnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poza mnom

Niepoprawna pisownia