Poprawna pisownia

dowie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dowje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do wje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do wie

Niepoprawna pisownia