Obie wymienione poniżej formy funkcjonują na co dzień w języku polskim, co więcej obie pochodzą od tego samego słowa bazowego a mianowicie rzeczownika ciocia. Terminem tym określamy siostrę naszej matki lub ojca, żona brata matki lub ojca, a także w nieco szerszym znaczeniu – żonę każdego z wujków. Wyrazów ciocię i ciocie nie należy jednak stosować zamiennie, ponieważ stanowią one dwie różne postacie deklinacyjne rzeczownika podstawowego. Zapoznaj się z poniższymi definicjami i praktycznym przykładami użycia, a unikniesz możliwości popełnienia błędu. W razie wątpliwości pamiętaj o możliwości zadania pytania językowego naszej redakcji w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

ciocie

Poprawna pisownia, znaczenie: ciocie to rzeczownik podstawowy odmieniony w mianowniku, bierniku oraz wołaczu liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Siedzące w pierwszym rzędzie kobiety to chyba ciocie Marty i Tomka.
Ze strony mamy mam aż trzy ciocie, z kolei ze strony ojca – żadnej.
Na osiemnaste urodziny Oli przybyli tłumnie wujkowie i ciocie ze strony obojga rodziców.


Poprawna pisownia

ciocię

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo ciocię to wyraz bazowy odmieniony w bierniku liczby pojedynczej. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje reguła, która mówi, że rzeczowniki żeńskie, zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na a oraz i, w bierniku liczby pojedynczej przyjmują końcówkę ę.

Przykłady poprawnej pisowni

Idąc do sklepu, spotkałam ciocię Kasię i zaprosiłam ją na kawę.
Przechodząc obok szkoły widziałam ciocię, która odprowadzała swoje pociechy na lekcje.
Czy uprzedziłaś ciocię, że Twoje urodziny odbędą się w sobotę, a nie w piątek.