Niepoprawna pisownia

powieżyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powierzyć

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz powierzyć wykorzystywany jest w kilku kontekstach:
– Przekazywania tajemnicy
– Wyznaczania komuś zadań
– Nadania funkcji, oddelegowania na konkretne stanowisko
– Wyznaczenia opieki nad kimś
Słowo powierzyć należy zawsze zapisywać przez rz. Jest to zgodne z zasadą języka polskiego, która mówi, że jeśli istnieją wyrazy pokrewne, pozwalające na wymianę rz na r, wówczas należy używać właśnie rz. W tym przypadku będzie to para powierzyćwiara.

Przykłady poprawnej pisowni

Chciałbym ci powierzyć pod opiekę moją trzyletnią córką. Muszę wyjść do urzędu pozałatwiać sprawy.
Wczoraj szef zdecydował się powierzyć mi koordynację pracy całego zespołu sprzedażowego.
Po ostatnich wydarzeniach nie jestem pewien, czy mogę ci powierzyć tak ważne zadanie.