Niepoprawna pisownia

hwiejna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chwiejna

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz chwiejna jest przymiotnikiem, pochodzi od czasownika chwiać się. Oznacza, że coś nie jest stabilne i przechyla się w różne strony. Za synonim uznaje się w tym wypadku słowo chybotliwy. W znaczeniu przenośnym oznacza człowieka, który jest niezdecydowany, a także często zmienia zdanie w tych samych sprawach. Dwuznak ch jest niewymienny. Poza tym wyraz chwiejna etymologicznie jest słowem rodzimym, a w takich piszemy zawsze ch. Pisownię wyrazu chwiejna należy zapamiętać.

Przykłady poprawnej pisowni

Jak Julia wypiła pół litra z Maćkiem, to i jej krok stał się mocno chwiejna.
Twoje poglądy polityczne nigdy nie były stałe. Jesteś chwiejna jak liście na wietrze.
Źle przykręciłeś nogę do blatu stołu i dlatego nasz mebel jest chwiejny.


Niepoprawna pisownia

chfiejna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hfiejna

Niepoprawna pisownia