Poprawna pisownia

używa

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo używa oznacza wykorzystanie jakiegoś przedmiotu albo własnych zdolności i wiedzy do osiągnięcia jakiegoś efektu, konkretnego celu. Pojawia się w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
Wyraz używa powinien być zapisywany przez ż. Jego pisownia jest zgodna z historyczną zasadą, ponieważ wyraz ten, podobnie jak użytek, pożyczać czy życzenie ma korzenie w języku staropolskim. Najpewniej każdy z nich został utworzony na bazie jednego rdzenia, jakim jest słowo żyć.

Przykłady poprawnej pisowni

Tutaj nie używa się takich brzydkich słów, dlatego musisz z nich zrezygnować i przeprosić innych.
Kamila używa swojej wiedzy historycznej do pisania ciekawych powieści z XVI-wiecznym tłem.
Agnieszka używa tego komputera do pracy, dlatego nie lubi, kiedy ktoś go jej zajmuje w innym celu.


Niepoprawna pisownia

urzywa

Niepoprawna pisownia