Poprawna pisownia

do siego roku

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to było używane już w języku staropolskim. Dawniej jednak nie życzyliśmy drugiej osobie Do siego roku, a Do tego roku. Życzenia te składało się w Wigilię Bożego Narodzenia i oznaczały one, że mamy nadzieję, że nasz rozmówca w szczęściu dożyje kolejnego roku – zatem obowiązywały one przez kilka dni.
W dzisiejszych czasach jest to sformułowanie, którego używamy w Sylwestra i w Nowy Rok, życząc drugiej osobie, by cały kolejny rok był dla niej pomyślny.
Zwrot ten należy zawsze zapisywać w następujący sposób: Do siego roku. Pisownia rozłączna dotyczy tutaj przyimka do oraz staropolskiego wyrazu siego, który jest dopełniaczem dawnego zaimka wskazującego si, sia, sie, czyli odpowiednikiem dzisiejszego ten, ta, to.
Należy również zapamiętać, aby nie pisać poszczególnych członów tego wyrażenia wielką literą. W ten sposób zapisujemy wyłącznie przyimek do. Z kolei zapis Do Siego Roku albo Do siego Roku jest błędny.

Przykłady poprawnej pisowni

Kolejny rok już za nami. Do siego roku, kochanie!
Z okazji naszej zabawy sylwestrowej chciałabym złożyć Ci życzenia. Do siego roku, Kasiu.
Do siego roku! Niech ten rok będzie dla Ciebie jak najlepszy!


Niepoprawna pisownia

dosiego roku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do sie go roku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dosiegoroku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dosie go roku

Niepoprawna pisownia