Niepoprawna pisownia

powarzaniu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poważaniu

Poprawna pisownia