Niepoprawna pisownia

charmonogram

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

harmonogram

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo harmonogram to inaczej lista zadań, plan działań. Powinien dokładnie opisywać wszystkie zadania, które są do wykonania: ich czas rozpoczęcia i zakończenia, cel, czasem także sposób wykonania. Dzięki temu służy zachowaniu odpowiedniej kolejności i wydajności pracy.
Harmonogram pochodzi od greckiego słowa harmonia, oznaczającego ład, porządek. Ze względu na to, że jest zapożyczeniem i jednocześnie internacjonalizmem, wyraz ten powinien być zawsze zapisywany zgodnie z oryginałem, czyli przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Myślę, że powinniśmy stworzyć harmonogram korzystania z laboratorium, aby każdy miał odpowiednią ilość miejsca.
Zgodnie z harmonogramem, teraz powinien być występ mojego ulubionego zespołu muzycznego.
Harmonogram zadań pomógł mu utrzymać dobre tempo pracy, za co dostał pochwałę od szefa.