Poprawna pisownia

posoli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po soli

Niepoprawna pisownia