Poprawna pisownia

Maryi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Maryji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Maryii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Maryjii

Niepoprawna pisownia