Niepoprawna pisownia

nie w czesny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewczesny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wczesny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może byś poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa wczesny, np.: Nie wczesny, lecz późny.