Niepoprawna pisownia

hłopak

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chłopak

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim słowo chłopak znaczy tyle, co młody mężczyzna. Chłopakiem można również określić dziecko, które jest płci męskiej. Chłopak potocznie jest synonimem narzeczonego lub życiowego partnera, a w slangu młodzieżowym oznacza osobę, z którą chodzi dziewczyna (mój chłopak).
Wyraz chłopak jest rzeczownikiem rodzaju męskiego. Tu występuje w formie mianownika i odpowiada na pytania kto? co?. Poprawna pisownia słowa chłopak jest wtedy, gdy na początku stosuje się ch bezdźwięczne. Dlaczego? Chłopak jest wyrazem rodzimym. A w takim przypadku na początku występuje głoska ch, czyli forma bezdźwięczna. Spółgłoska h jest typowa dla wyrazów zapożyczonych z innych języków.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój chłopak jest najlepszy na świecie i bardzo, ale to bardzo mnie kocha!
Spójrz tylko na boisko i powiedz sam, czy ten chłopak w żółtej koszulce nie gra wspaniale w piłkę?
Wiesz Małgosiu, twój synek Grzegorz to bardzo dobry chłopak – wczoraj przyniósł mi zakupy.


Niepoprawna pisownia

chopak

Niepoprawna pisownia