Poprawna pisownia

niedawnych

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dawnych

Niepoprawna pisownia