Niepoprawna pisownia

posłuhała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

posłuchała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po słuchała

Niepoprawna pisownia