Niepoprawna pisownia

Kamilii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Kamili

Poprawna pisownia, znaczenie: Kamili to odmienione imię Kamila. Jest to imię żeńskie, odpowiednik męskiego Kamil. Pochodzi z łaciny, od słowa camillus, gdzie oznacza człowieka szlachetnie urodzonego. W języku polskim pojawia się od XVIII wieku. Czasami używana jest forma Kamilla, jednak jest ona niezalecana przez normatywistów językowych.
Kamili jest jedyną poprawną formą tego imienia, pojawiającą się podczas odmiany przez przypadki. Występuje w celowniku, dopełniaczu i miejscowniku. Zapis z jednym i na końcu jest zgodny z zasadą, iż po spółgłosce w czasie odmiany należy zapisywać tylko tę jedną literę.

Przykłady poprawnej pisowni

W domu Kamili było wczoraj tak cicho, że sąsiedzi pomyśleli, iż cała rodzina wyjechała na urlop.
Kiedy będziesz dzwoniła do Kamili, przypomnij jej, że ma do nas przyjść w sobotę na obiad.
Na biurku Kamili zawsze panuje idealny porządek, bo dziewczyna lubi mieć wszystko pod ręką.


Niepoprawna pisownia

Kamilji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Kamiljii

Niepoprawna pisownia