Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń – w znacznej większości przypadków poprawną formą będzie „coraz„.

Poprawna pisownia

co raz

Poprawna pisownia, znaczenie: raz po raz.

Przykłady poprawnej pisowni

Co raz się stało, może stać się jeszcze raz.


Poprawna pisownia

coraz

Poprawna pisownia, znaczenie: 1. wyraz informujący o nasilaniu się czegoś; 2. wyraz informujący o częstym powtarzaniu się czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Zbliżał się wieczór, robiło się coraz zimniej.