Poprawna pisownia

rój

Poprawna pisownia, znaczenie: chmara latających owadów.


Niepoprawna pisownia

ruj

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako forma słowa „ruja”. Znaczenie: cieczka, okres wzmożonego popędu płciowego u samicy wybranych gatunków ssaków.