Poprawna pisownia

porządek

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo porządek należy zapisywać przez ą. Wynika to z zasady pisowni samogłoski ą przed spółgłoskami takimi jak t, d, c, dz, spośród których d występuje w słowie porządek.
Wyraz ten oznacza ład, zorganizowanie, ustaloną kolejność, brak bałaganu w danym miejscu. Odnosi się także do ogólnej sytuacji w jakiejś instytucji czy firmie, która oznacza odpowiedni przydział zadań i zgrane działania. W kontekście architektonicznym to specyficzny układ elementów, harmonia.

Przykłady poprawnej pisowni

Masz zawsze taki porządek w domu, że jestem pod prawdziwym wrażeniem. Jak ty to robisz?
W pokoju Marysi panował tego dnia zaskakujący porządek, nawet jej mama była tym zdziwiona.
W jej firmie zawsze panował porządek, każdy wiedział, co ma zrobić, a cała praca szła bardzo sprawnie.


Niepoprawna pisownia

porzondek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pożądek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

posządek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

porzątek

Niepoprawna pisownia