Poprawna pisownia

hoży

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz hoży należy zapisywać przez h. Jest on zapożyczeniem, pochodzącym z języka ukraińskiego lub białoruskiego. Zgodnie z zasadami polszczyzny, wszystkie słowa obcego pochodzenia są zapisywane przez h.
Hoży jest słowem archaicznym, dziś rzadko występującym. Z reguły pojawia się w książkach, nazwach miast i humorystycznych połączeniach. Oznacza osobę dobrze wyglądającą, zdrową, krzepką, silną i energiczną.

Przykłady poprawnej pisowni

Ależ z niego hoży chłopak! Aż miło patrzeć, ile ma każdego dnia siły i energii do działania.
Przy ulicy Hożej w Warszawie mieści się firma, w której kiedyś pracowała moja żona.
Hoży pastuszek wygrywał na fujarce skoczną melodię, przy której tańczyły dzieci na łące.


Niepoprawna pisownia

choży

Niepoprawna pisownia