Poprawna pisownia

kurtuazja

Poprawna pisownia, znaczenie: kurtuazją nazywamy wyszukaną, oficjalną uprzejmość i takt w zachowaniu, dobre maniery, ogładę oraz ułożenie.
Rzeczownik ten wywodzi się z języka francuskiego, w którym występuje termin courtoisie, oznaczający uprzejmość. Przejmując zatem ten rzeczownik, zachowaliśmy jego znaczenie, z kolei polska pisownia zbliżona jest do francuskiej wymowy, brzmiącej kurtazi. Błędy w zapisie powodowane są najczęściej próbami niepotrzebnego uproszczenia artykulacji. Należy również zapamiętać, by zarówno podczas wymowy, jak i zapisu powyższego terminu nie umieszczać nigdzie głoski ł (kurtułazja).

Przykłady poprawnej pisowni

Uśmiechając się, z kurtuazją otworzył przed nią drzwi.
Kapitan drużyny powiedział, że tego dnia skończyła się ich kurtuazja i następny mecz planują wygrać bez litości.
To nie kurtuazja, naprawdę uważam, że jesteś najpiękniejszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek widziałem.


Niepoprawna pisownia

kurtoazja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kurtułazja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kurtu azja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kórtuazja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kurtóazja

Niepoprawna pisownia