Zarówno wyrażenie nie zostanie, jak i niezostanie funkcjonuje we współczesnej polszczyźnie, jednak ich znaczenia różnią się, stąd zamienne ich stosowanie byłoby błędem. Warto jednak zauważyć, iż słowem źródłowym dla obu tych konstrukcji jest czasownik dokonany zostać. Za jego pomocą przekazujemy informację, że ktoś (lub coś) nie odszedł, nie odjechał, nie ruszył się z miejsca. Zostać oznacza również: stawać się kimś lub czymś, a także: być pozostałością po czymś, czego już nie ma. Przestudiuj definicje i przykłady użycia obu wyrażeń, aby wiedzieć, które z nich pasuje do kontekstu Twojego zdania. W razie niepewności możesz też zadać pytanie językowe skierowane do naszej redakcji.

Poprawna pisownia

nie zostanie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie zostanie to czasownik bazowy odmieniony w czasie przyszłym, w trzeciej osobie liczby pojedynczej i zaprzeczony za pomocą słówka nie. Konstrukcja ta zawsze powinna być pisana osobno, w myśl obowiązującej w naszym języku reguły, która nakazuje rozłączny zapis partykuły nie oraz osobowych form czasowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyznał mi się, że prawdopodobnie nie zostanie już długo studentem.
Obiecała, że nie zostanie u rodziców dłużej niż na weekend, więc dziś powinna wrócić.
Czy po upieczeniu ciasta nie zostanie Ci trochę rodzynek?


Poprawna pisownia

niezostanie

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie niezostanie to z kolei rzeczownik odczasownikowy, który został utworzony od zaprzeczonego za pomocą partykuły nie czasownika zostać. Jest to pojedyncze słowo, każdorazowo pisane łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoje niezostanie na moim weselu sprawiłoby mi ogromną przykrość.
Jej niezostanie w miejscu kiedy o to prosiłam, stało się źródłem ogromnej ilości problemów – powiedziała matka odnalezionej pięciolatki.
Moim zdaniem Twoje niezostanie inżynierem było dobrym pomysłem, masz ewidentnie duszę humanisty.