Poprawna pisownia

krużganek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

króżganek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kruż ganek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krurzganek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kruszganek

Niepoprawna pisownia