Poprawna pisownia

krużganek

Poprawna pisownia, znaczenie: krużganek to element architektury. Jest to długi, otwarty korytarz z arkadami pełniący formę komunikacyjną. Bywa przykryty sklepieniem lub stropem. Poprawną zasadę pisowni możemy zaczerpnąć z etymologii słowa. Pochodzi ono od niemieckiego słowa Kreuzgang, które zostało spolszczone.

Przykłady poprawnej pisowni

Przejdź przez ten krużganek i potem w lewo. Na wprost zobaczysz ratusz.
Bardzo ładny krużganek macie na tym rynku. Ogólnie podoba mi się architektura Waszego miasta.
Pada deszcz, chodź pod ten krużganek, nie ma co moknąć.


Niepoprawna pisownia

króżganek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kruż ganek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krurzganek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kruszganek

Niepoprawna pisownia