Poprawna pisownia

niepalni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie palni

Niepoprawna pisownia