Niepoprawna pisownia

Patrycjii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Patrycji

Poprawna pisownia, znaczenie: imię Patrycja, od którego wywodzi się Patrycji, pochodzi z języka łacińskiego. Oznacza kobietę szlachetnie urodzoną, patrycjuszowską. Jest damskim odpowiednikiem takich imion jak Patrycjusz, Patrycy i Patryk.
Patrycji należy zapisywać przez -ji. Jest to zgodne z zasadą odmiany imion, które posiadają w mianowniku końcówkę -ja i są zagranicznego pochodzenia. W takim przypadku zawsze kończymy je za pomocą -ji.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyglądał się uważnie małej Patrycji, która wydała mu się bardzo blada i solidnie zmęczona.
Jeszcze nie miałem okazji poznać męża Patrycji, ale najpewniej uda się to w ten weekend.
Dowiedziałem się właśnie, że dzieci Patrycji będą na koloniach razem z naszymi córkami.


Niepoprawna pisownia

Patrycii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Patryci

Niepoprawna pisownia