Niepoprawna pisownia

ponad czasowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ponadczasowy

Poprawna pisownia, znaczenie: ponadczasowy jest przymiotnikiem określającym, że coś jest nadal aktualne, istotne, trwałe i tak samo ważne, jak przed laty, bez względu na okoliczności. Nie jest określone barierą czasową i wciąż jest uniwersalne.
Przykład kolokacji: ponadczasowy charakter. Synonimy: długotrwały, nieprzemijający, wiekopomny, niegasnący.
Poprawna pisownia określenia ponadczasowy to pisownia łączna. Jest to poparte zasadą ortograficzną zgodnie, z którą przymiotniki utworzone od wyrażeń przyimkowych (ponad) piszemy zawsze razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Na scenie muzycznej w latach sześćdziesiątych królował Elvis Presley, tworząc niezapomniane i ponadczasowe piosenki.
Uprzejmość, dobre wychowanie i życzliwość to ponadczasowe wartości, o których zawsze warto pamiętać.
Proszę napisać krótkie wypracowanie na temat „Czy mitologia grecka ma ponadczasowy charakter?”.


Niepoprawna pisownia

ponad-czasowy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ponatczasowy

Niepoprawna pisownia