Niepoprawna pisownia

poórywane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pourywane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

połurywane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po urywane

Niepoprawna pisownia