Poprawna pisownia

kontrahent

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym nazywamy każdą ze stron zawierających umowę konsumencką lub kontrakt.
Jedyną poprawną wersją zapisu powyższego sformułowania jest pisownia przez h. Jest to wyraz obcego pochodzenia. Podobne terminy występują zarówno w łacinie (contrahens, contrahentis), jak i w języku niemieckim (Kontrahent). W obu tych językach zapisywane są przez h. Jako że z reguły wyrazy zapożyczone należy zapisywać zgodnie z oryginałem, w polszczyźnie przyjął się również ten zapis.

Przykłady poprawnej pisowni

Dłużnicy nie płacą z różnych powodów – jedni są nieuczciwi, inni mają kłopoty, bo nie zapłacił im kontrahent.
Jeżeli kontrahent nie wywiązuje się ze swojej strony umowy, sprawa zazwyczaj trafia do sądu.
W przypadku każdego potencjalnego kontrahenta należy sprawdzić jego wiarygodność.


Niepoprawna pisownia

kontrachent

Niepoprawna pisownia