Poprawna pisownia

ćwierćwiecze

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo to opisuje pewien okres czasu. Ćwierćwiecze oznacza dwadzieścia pięć lat, czyli jedną czwartą wieku.
Rzeczownik ćwierćwiecze zawsze należy zapisywać łącznie. Wynika to z zasady, która mówi, iż w wyrazach złożonych cząstkę ćwierć zawsze należy zapisywać razem z drugim członem słowa. Co więcej, określenie wiecze nie występuje samodzielnie w języku polskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby ostatnie ćwierćwiecze nie było tak pełne ciężkiej pracy, pewnie czułbym się dalej młodo.
Przez pierwsze ćwierćwiecze swojego życia był na utrzymaniu rodziców, ale potem podjął pracę.
Pierwsze ćwierćwiecze XX wieku wydaje mi się jednym z najciekawszych okresów w historii Polski.


Niepoprawna pisownia

ćwierć wiecze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ćwierć-wiecze

Niepoprawna pisownia