Niepoprawna pisownia

cókier

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cukier

Poprawna pisownia, znaczenie: cukier jest słowem zapożyczonym z języka niemieckiego i pochodzi od tamtejszego Zucker. Pisownia została bezpośrednio przejęta z oryginalnego brzmienia wyrazu, dlatego zawsze należy zapisywać go przez u.
Cukier to słodka substancja, produkowana na przykład z buraków cukrowych lub trzciny cukrowej. W zależności od swojego pochodzenia, może mieć biały lub brązowy kolor. Używana jest do zmiany smaku potraw na słodką.
W znaczeniu chemicznym cukier oznacza związek organiczny o specyficznej budowie, składający się z atomów węgla, wodoru i tlenu. Inaczej węglowodór lub sacharyd.

Przykłady poprawnej pisowni

W chemii cukry pod względem budowy możemy podzielić na proste i złożone.
Nie lubię herbaty ani kawy bez cukru, są wówczas dla mnie zbyt gorzkie.
Cukier uznawany jest za substancję, przyczyniającą się do powstania otyłości.


Niepoprawna pisownia

cukjer

Niepoprawna pisownia