Niepoprawna pisownia

chiena

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hiena

Poprawna pisownia, znaczenie: hiena jest drapieżnym ssakiem, należącym do podrzędu kotoksztaltnych. To masywne, silne zwierzę, które zamieszkuje afrykańskie tereny i żywi się padliną.
W języku potocznym hieną nazywa się człowieka, który zyskuje swoje dobra lub przywileje kosztem innych. Miano hieny cmentarnej nosi z kolei człowiek, który czerpie zyski, okradając groby.
Hiena pochodzi od łacińskiego hyaena. Ze względu na obcojęzyczne pochodzenie, zawsze musi być zapisywana przez h, co jest zgodne z oryginałem i zasadą, aby tej ładnie spółgłoski używać w wyrazach zapożyczonych.

Przykłady poprawnej pisowni

W wieku książkach historycznych i fantastycznych pojawiają się jako negatywne postaci hieny cmentarne.
Ten człowiek to prawdziwa hiena, tylko czeka, aż komuś powinie się noga, a on będzie mógł coś zyskać dla siebie!
Hiena jest ssakiem o niezwykle silnych szczękach i może powalić ofiarę nawet 3 razy większą od siebie.